Mensen die meer zorg nodig zijn als thuis redelijkerwijs geboden kan worden kunnen verhuizen naar een verzorgingshuis. Om te kunnen wonen in Herfstzon heeft u een indicatiebesluit voor “verblijf” nodig. Dit indicatiebesluit dient u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) aan te vragen. Uw huisarts zal u hier graag bij van dienst willen zijn. Het C.I.Z. bepaalt of u in aanmerking komt voor een verblijf in het verzorgingshuis. Het C.I.Z. zal met u overleggen welk verzorgingshuis aangeschreven wordt voor een verblijf.

De kosten voor verblijf
Wanneer u in Herfstzon komt wonen, verblijft u dan in een A.W.B.Z. instelling. Dat wil zeggen dat de overheid een deel van het verzorgingstarief betaald. Aan de hand van uw inkomen wordt vastgesteld welke gedeelte van het verzorgingstarief u zelf dient te betalen. Dit gedeelte wordt de eigen bijdrage genoemd. In principe is het voor iedereen betaalbaar om in Herfstzon te wonen.

Het centrale Administratie Kantoor (C.A.K.) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de A.W.B.Z. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw inkomen is uw definitieve verzamelinkomen.

De eigen bijdrage wordt zo berekend dat u in iedere geval de beschikking heeft over:

•      Een bedrag voor persoonlijke uitgaven (het zak- en kleedgeld)

•      Een bedrag voor het betalen van de ziektekostenverzekering

•      Vakantiegeld

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website www.hetcak.nl.