In de zorgverlening aan de bewoners wordt uitgegaan van een emancipatorische mensvisie. Hiermee wordt bedoeld dat iedere bewoner wordt gezien als een uniek persoon met een eigen achtergrond, eigen behoeftepatroon, zijn/haar (on-)mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden. De bewoner geeft zelf richting aan zijn/haar eigen leven, ook dat deel waarvoor zorg gevraagd wordt. Er kan veel… maar er moet niets. De zorg wordt afgestemd op de individuele persoon. Er wordt vraaggerichte zorg geboden. In de uitvoering betekent dit het volgende: Zorgverlening gebaseerd op deze visie mondt uit in “Zorg op maat”.

Vanuit deze visie bieden de medewerkers van Herfstzon iedere bewoner recht op privacy en het recht op het realiseren van een eigen leefstijl. Met andere woorden: de bewoner kan voor ieder aspect van het verblijf in Herfstzon zijn of haar keuzes maken binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Doelstelling
Het verschaffen van duurzame huisvesting en andere vormen van hulp, gepaard gaande met gehele of gedeeltelijke materiële en immateriële verzorging en eventuele verpleging van ouderen.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en op een veranderende zorgvraag.

Signatuur
Herfstzon is een verzorgingshuis (woon-zorgcentrum) met een algemene signatuur. Dat betekent dat wij open staan voor mensen van alle religies en achtergronden. Wij zullen altijd behulpzaam zijn bij het realiseren van uw persoonlijke invulling voor geestelijke verzorging door bijvoorbeeld een dominee, pastoor, of andere geestelijke verzorger.

Visie op het levenseinde
Herfstzon heeft een beleid vastgesteld, waarbij men zich kan voorstellen dat er een moment komt voor een bewoner dat het verder leven als zinloos en/of te pijnlijk wordt ervaren. De waardigheid van de mens staat hierin voorop. Het management respecteert de keuze van euthanasie. Medewerkers van Herfstzon worden niet betrokken bij de besluitvorming en/of uitvoering van euthanasie, de bewoner maakt zelf een keuze.